MEZZO SERIES

MEZZO cung cấp cùng một âm thanh rõ ràng, độ tin cậy và chất lượng của bất kỳ nền tảng khuếch đại chuyên dụng nào cài đặt Powersoft trong đơn vị tủ rack. Nó có 2 kích cỡ cung cấp điện, 2 hoặc 4 kênh và DSP hiện đại.

Showing all 8 results