DUECANALI SERIES

Dòng Duecanali hoàn toàn mới với mức tiêu thụ điện năng thấp và tản nhiệt cực kỳ tốt, cùng những tác động tích cực trực tiếp đến đầu tư. Nó nhằm vào các ứng dụng cài đặt hai kênh lớn hơn và nó có thể cung cấp hơn 16 cấu hình đầu ra khác nhau có thể bao gồm Lo-Z, Hi-Z, chế độ cầu và chế độ song song.

Showing all 7 results