CLASSIC SERIES

Đối với chúng tôi, Dòng cổ điển thể hiện sự tôn kính đối với nguồn gốc của chúng tôi. Các loa phản ánh lịch sử của PIEGA trong thiết kế và các vật liệu được sử dụng, cho phép những người yêu thích loa cổ điển được thưởng thức âm thanh lịch sử.

Showing all 7 results