SQ

Được xây dựng trên lõi XCVI thế hệ 96kHz mới nhất của Allen & Heath, SQ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các bộ trộn kỹ thuật số nhỏ gọn, cung cấp âm thanh chân thật, độ phân giải cao với độ trễ lớp <0,7ms.

Showing all 3 results