Allen Heath
Rackmountable 22 IN / 12 OUT Digital Mixer
30 IN / 24 OUT Digital Mixer

38 IN /28 OUT Digital Mixer

​Portable 18 IN / 14 OUT Digital Mixer
Portable 22 IN /12 OUT Digital Mixer

Remote AudioRacks

Qu’s dSNAKETM ​ port connection to remote AudioRacks

Ứng dụng miễn phí trên IOS và Android

Phụ kiện

Phụ kiện chính hãng Allen & Heath

Personal Mixing

Bàn điều khiển cá nhân

Anh Duy

X
Avatar Mobile
Main Menu x
Avatar Mobile
Danh mục sản phẩm x